ATVIRAS LAIŠKAS

2010-02-09

2010 02 09

Lietuvos Respublikos Prezidentei

LR Seimo kontrolierių įstaigai

LRS Sveikatos reikalų komitetui

LR Teisingumo ministrui

LR Ūkio ministrui

LR Finansų ministrei

LR Sveikatos apsaugos ministrui

Valstybinės Vaistų kontrolės tarnybos viršininkui

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkui

Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybai

Lietuvos laisvos rinkos institutui


ATVIRAS LAIŠKAS

Ar Lietuvoje egzistuoja užsakomieji konkurentų patikrinimai?

 

UAB "Lex ano" yra lietuviško kapitalo bendrovė, turinti didmeninės prekybos vaistiniais preparatais licenciją ir veikianti remiantis vienu iš kertinių Europos Sąjungos principų - laisvu prekių judėjimu. Bendrovė yra pirmoji įmonė Lietuvoje, įgijusi Valstybinės Vaistų Kontrolės Tarnybos išduodamus lygiagretaus importo leidimus, kurie šiandien sudaro vienintelę tiesioginę mažesnių kainų konkurenciją jau 27-iems užsienio gamintojų siūlomiems vaistams.

Sparčiai augdama bendrovė susilaukia vis daugiau patikrinimų, kurie yra vykdomi remiantis nepagrįstais anoniminiais pranešimais. Per paskutinįjį mėnesį įmonę neplanuotai tikrino VPK Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai. Visi patikrinimai rėmėsi nepasirašytu pranešimu, kuris tariamai buvo gautas iš fizinio asmens, kuris vėliau įmonei patvirtino, kad tokio pranešimo nebuvo teikęs. Kaip šis anoniminis pranešimas virto nurodymu atlikti įmonės veiklos patikrinimą geriausiai žino Seimo narys p. Antanas Matulas, kuris savo vadovaujamo Sveikatos reikalų komiteto vardu pasirašė raštą kontroliuojančioms institucijoms "organizuoti UAB "Lex ano" veiklos patikrinimą". Tokiu būdu, lydimas komiteto rašto, suklastotas pareiškimas įgijo neįtikėtiną svorį ir susilaukė nepaprasto Tarnybų dėmesio. Patikrinimai įsisuko stulbinamu pagreičiu.

Šiuo atviru laišku kviečiame atsakyti, ar egzistuoja Lietuvoje užsakomieji konkurentų patikrinimai, kurių metu siekiama susidoroti su konkurencija? Ar politikai ir valstybės tarnautojai, gaunantys anoniminius, melagingus ir net nepasirašytus pranešimus, elgiasi atsakingai persiųsdami šiuos skundus kontroliuojančioms institucijoms ir taip įsukdami patikrinimų karuselę? Ar prisidengdamos tokiuose skunduose išsakytomis prielaidomis dėl dempingo rinkoje valstybinės institucijos turi teisę tikrinti, kam ir kokiomis kainomis yra perkami bei parduodami vaistiniai preparatai?

Šiuo kreipimusi anaiptol nesiekiame teigti, kad abejojame kontroliuojančių institucijų kompetencija. Kita vertus, norėtume pareikšti susirūpinimą dėl galimai nusikalstamų veikų, atliekamų politikų rankomis, kuomet anoniminis ir melagingas pranešimas, patekęs ant politikų stalo ir persiųstas ištirti Valstybinėms institucijoms, gali tapti nepageidaujamą konkurenciją mažinančiu susidorojimo įrankiu.

Mūsų įsitikinimu, baimė ir sena tvarka negali tapti konkurenciją ir vaistų kainų mažėjimą stabdančia kliūtimi, todėl kviečiame Jus imtis veiksmų, kurie:

i) nustatytų asmeninę politikų atsakomybę, kuomet remiantis anoniminiais skundais yra inicijuojami ir teikiami nurodymai Valstybinėms institucijoms organizuoti įmonių veiklos patikrinimus;

ii) nustatytų asmeninę politikų ir tarnautojų atsakomybę, kai prisidengiant skundais yra renkama ir tiriama informacija ne pagal Valstybinės institucijos kompetenciją;

iii) leistų nustatyti  "užsakovus", kurie, bijodami konkurencijos ir gindami savo pelną, veikdami tiesiogiai bei remiami politikų ir tarnautojų, įgyvendina konkurencijos mažinimo strategijas.

Pagarbiai,

Visuotinio akcininkų susirinkimo vardu,

Evaldas Rimšelis

Mikas Rimantas

Naujienos