Pasitelkta moderni temperatūros matavimo įranga

2008-08-08

Siekdami užtikrinti aukštą paslaugų kokybę, Lexano savo veikloje pritaikė naujus elektroninius termometrus temperatūrinio rėžimo vaistams tiekti. Šie termometrai yra akredituoti WHO (Pasaulinės Sveikatos Organizacijos) ir atitinka visus reikalavimus tiekiant jautrius, temperatūrinės priežiūros reikalaujančius vaistus tokius kaip vakcinos, įvairus injekciniai tirpalai ir pan.


Lexano naudojasi specializuotų transporto bendrovių paslaugomis, kurios užtikrina temperatūrinį rėžimą. Visgi įvairėjant užsakovų poreikiams ir reikalaujamiems tiekimo greičiams, kas be abejonės daro tiekimo grandinę gerokai sudėtingesnę, buvo nuspręsta, kad turi būti užtikrinti savi kontrolės mechanizmai. Dėl šių priežasčių buvo nuspręsta investuoti į įrangą leidžiančią kontroliuoti tiekėjus bei vežėjus viso tiekimo metu.

 
Mūsų naudojama įranga yra iš anksto programuojama ir siunčiama tiekėjui, kuris siųsdamas prekes net neturi atlikti jokių veiksmų, tiesiog termometrai įdedami į siuntą. Kadangi temperatūriniai matavimai atliekami kas 5 min., gavus siuntą, Lexano gali tikrinti ar nebuvo pažeistas reikalaujamas rėžimas, o jei buvo, nustatyti kokiu metu tai atsitiko ir pareikšti pretenzijas konkrečiam tiekimų grandinės dalyviui.

Naujienos